14560157_522523074610550_4781712016252988187_o

“Dla chcącego Nie ma NIC trudnego”

Erazm z Rotterdamu

1

Odmienia Życie, otwiera umysły, uczy Przyjaźni, tolerancji i szacunku dla Ludzi i Świata. Program ERASMUS . Z wielka radością pragniemy Dume i poinformować, Iż Nasze gimnazjum rozpoczyna dwuletnią współpracę, będąc jednocześnie koordynatorem wyzej wymienionego Projektu. CZY Współpracy Zaprosiliśmy Szkoły oo Różnych Części Europy, aw Tym tygodniu gościmy Ich Przedstawicieli. Przybyli do Nas nauczyciele i dyrektorzy Szkół z Turcji, Grecji, Włoch, hiszpanii , Słowacji oraz Bułgarii .Z wielka ciekawością zwiedzają Naszej Szkole, przyglądają SIĘ naszej pracy, gimnazjalnej i licealnej Młodzieży. Zwiedzają Też okolice Puław, poznają historie naszego regionu. Bardzo interesują SIĘ naszymi polskimi zwyczajami, SA uśmiechnięci, Przyjaźni, aw Przyszłości – zapraszają Nasza Młodzież Gimnazjalna zrobić aktywnego udziału Wagowo projekcie, Ciekawych Podróży, poznawania rówieśników í ICH Szkół, Problemów, Radości, Pasji i zainteresowań. Gościmy zatem Berenike Chomjakovą i Lubice Fabianová ZE Słowacji, Francisca Carmonę Moralesa i Juana Pedra Camacho Romero z hiszpanii, Marinisa Evangelosa z Grecji, Melek Kaya Mülayim oraz Ozlem Ural -to nauczyciele z Turcji, Iuso Anna Emilia I Giannini Vincenza Zas -to pedagodzy z Włoch , z Bułgarii Zas przyjechali Emil Raykov i Elka Simeonova. Nasi nauczyciele – Pani Iwona Krawczyk, Robert Sosik i Krzysztof Lejwoda pomagają mi towarzyszą naszym zagranicznym przyjaciołom.


It changes our lives, opens minds, teaches tolerance, friendship and respect towards people and countries. The Erasmus programme. We are happy to announce, that our school has just started a two-year cooperation, as the coordinator of the project called “CLIL as a bridge to Real Life English”. To the project, we have invited schools from different parts of Europe and this week we are hosting the delegations of the six partner countries. We are having teachers and headmasters from Turkey, Greece, Italy, Spain, Slovakia and Bulgaria. They are observing our classrooms and lessons with outstanding curiosity. Apart from the school, they are also sightseeing and learning about history and culture of our region. We notice how interesting do our guests perceive the polish customs! Among our guests are Mrs Berenika Chomjakova and Mrs Lubica Fabianova from Slovakia, Mr Francisco Carmona Morales and Mr Juan Pedro Camacho Romero from Spain, Mr Marinis Evangelos from Greece, Ms Melek Kaya Mulayim and Mrs Ozlem Ural from Turkey, Mrs Iuso Anna Emilia and Mrs Giannini Vincenza from Italy, Mr Emil Raykov and Mrs Elka Simeonova from Bulgaria. Our teachers – Mrs Iwona Krawczyk, Mr Robert Sosik and Mr Krzysztof Lejwoda are coordinating the project on behalf of our school.

Advertisements