16142958_10154547818543445_4336435940002589592_n

1

W dniach 16-20 stycznia nauczyciele oraz uczniowie naszego gimnazjum w ramach projektu “Erasmus +” odbyli pierwszą wizytę do Hiszpanii. Podczas tego spotkania pracowano nad założeniami projektu- odbył się konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie zrobione podczas pobytu przez uczniów. W wizycie brali udział nauczyciele i uczniowie z sześciu krajów partnerskich: Polski, Włoch, Słowacji, Turcji, Bułgarii i Hiszpanii. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawych prezentacji dotyczących krajów partnerskich, podziwiać wspaniały taniec hiszpański- flamenco w wykonaniu uczniów oraz uczestniczyć w interesującej dyskusji dotyczącej kultury i tradycji zaprzyjaźnionych krajów. Przyjezdni uczniowie poznali życie oraz zwyczaje rodzin hiszpańskich, u których byli goszczeni. Podczas pobytu zwiedziliśmy Kordobę, a w niej przepiękne ogrody “Alcazar” oraz meczet. Byliśmy także w Sewilli, gdzie podziwialiśmy przepiękny Plac Hiszpański oraz równie piękne ogrody- “Alcazar”.  Wyjazd był bardzo owocny – przedyskutowano wiele spraw dotyczących założeń projektu, zrealizowano również pewne cele. Przy okazji zrodziły się ogromne przyjaźnie, które, jak zapowiedzieli uczniowie, na pewno będą kontynuowane, o czym świadczą łzy rozstania, którym nie było końca.

Projekt pn. „CLIL as a Bridge to Real Life English” (CLIL jako most do codziennego języka angielskiego) ma na celu rozwój uczniów oraz kadry dydaktycznej szkół biorących w nim udział, poprzez zapoznanie ich z innowacyjną i mało spopularyzowaną metodą nauczania języka angielskiego CLIL. CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest to ogólnie rzecz biorąc zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu. Mogą to być zarówno przedmioty ścisłe jak i humanistyczne czyli jest to np. nauczanie matematyki, fizyki, chemii, historii itp. w języku angielskim. Uczniowie wiele zyskują poprzez udział w takich lekcjach. Często są one bardziej interesujące i motywujące do nauki niż zwykłe zajęcia. Dodatkowo uczniowie lepiej zapamiętują przekazany w ten sposób materiał. Kolejną zaletą jest oczywiście „zanurzenie” w języku obcym i poznanie słownictwa, zwrotów związanych z danym przedmiotem nauczania. W tym przypadku uczniowie wykorzystują język do nauki przedmiotu a nie jak to zwykle bywa uczą się samego języka. Projekt będzie realizowany w naszej szkole przez dwa lata, a więc do końca roku szkolnego 2017/2018. Podsumowanie projektu odbędzie się w Grecji w kwietniu 2018 r. Poza Hiszpanią i Grecją naszych uczniów i nauczycieli czekają jeszcze wizyty w Bułgarii, Słowacji i Włoszech. Koordynatorem tego projektu została wybrana właśnie nasza szkoła, co jest dla nas dużym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla doświadczenia i kwalifikacji dyrekcji szkoły oraz podległej jej kadry pedagogicznej.

Iwona Krawczyk, Robert Sosik

 

 

 

Advertisements