Untitled 1

1

Projekt Erasmus+ w “Klasyku”

Od września 2016 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Klasyk” realizowany jest 2-letni projekt europejski Erasmus+ . Przedsięwzięcie o nazwie „CLIL as a Bridge to Real Life English’’ mieści się w zakresie współpracy dla innowacji i wymiany dobrych praktyk z naciskiem na wykorzystanie języka angielskiego w autentycznych sytuacjach.

W projekcie uczestniczy 6 krajów: Polska, jako koordynator, Turcja, Grecja, Bułgaria, Hiszpania i Słowacja. W czasie 2 lat realizacji przedsięwzięcia uczniowie naszej szkoły mieli wiele okazji do praktycznego wykorzystania swoich umiejętności językowych i poznania nowych kultur, ucząc się w ten sposób szacunku i tolerancji.

Untitled 2

Jednym z celów projektu jest zmotywowanie uczniów do uczenia się języków obcych poprzez poznawanie koleżanek i kolegów z różnych krajów i prowadzenie rozmów o różnych dziedzinach życia. Młodzież uczestnicząca w  projekcie ma za zadanie gromadzić efekty swojej pracy w  postaci listów, pamiętników oraz dokumentacji wspólnych działań regionalnych w porozumieniu z zagranicznymi partnerami, jako indywidualne portfolio, aby w ten sposób zauważyć rozwój umiejętności językowych na przestrzeni dwóch lat.

Projekt obejmuje również poszerzenie doświadczeń nauczycieli uczących przedmiotów ścisłych, humanistycznych, informatyki, języków obcych i przedmiotów artystycznych w zakresie wprowadzenia nowych metod, co w założeniu projektu stanowić ma „most’’ łączący różne innowacyjne pomysły dla wspólnego wykorzystania w przyszłości przez uczniów i nauczycieli nie będących uczestnikami projektu. W tym celu nauczyciele zaangażowani w projekt mają stworzyć wspólny podręcznik z zamieszczonymi planami lekcji obejmującymi szereg przedmiotów. Innym produktem powstałym na bazie projektu ma być sieć klubów europejskich, które będą funkcjonować również po jego zakończeniu i zachęcać młodzież do wspólnych przedsięwzięć. Całość projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Do tej pory odbyło się pięć spotkań projektowych- w Polsce, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i we Włoszech. Podczas wizyt uczniowie i nauczyciele pracowali nad założeniami projektu, dzielili się doświadczeniami, jak również poznawali kulturę i obyczaje swoich partnerów. Podczas pobytu uczniowie mieszkali u rodzin, dzięki czemu mogli lepiej poznać ich obyczaje, zawrzeć nowe przyjaźnie jak również doskonalić umiejętności językowe. Przed nami jeszcze jedno, ostatnie spotkanie projektowe- w Grecji, oby było równie udane jak wszystkie poprzednie.

Projekt Erasmus+ to przedsięwzięcie bardzo efektywne, zarówno z punktu widzenia uczniów jak i nauczycieli.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Klasyk” stawia na innowację i rozwój uczniów i nauczycieli, dlatego ciągle poszukujemy nowych projektów.

Iwona Krawczyk

Advertisements