1

1

Street games

Przed wyjazdem do Włoch uczniowie z krajów partnerskich mieli za zadanie przygotować “Street games”, którą następnie zaprezentują w kraju partnerskim i włączą do gry pozostałych uczniów szkół partnerskich. Nasi uczniowie postanowili zaprezentować tradycyjny polski taniec – polonez. Przed wyjazdem przygotowywali się  do tej inicjatywy, ćwicząc poloneza, a także zaangażowali innych uczniów naszej szkoły (około 30 osób), którzy wspólnie z nimi tańczyli “poloneza” oraz pomagali w ustaleniu szczegółów co do zaprezentowania tańca we Włoszech.

Before leaving for Italy, pupils from partner countries had to prepare “Street games”, which they would then present in the partner country and include other students from partner schools. Our students decided to present traditional Polish dance – polonaise. Before leaving, they were preparing for this initiative, practicing the polonez, and also involved other students of our school (about 30 people) who danced with them “polonaise” and helped to determine the details of the dance in Italy.

1

2

3

Video

Street games podczas projektu Erasmus+ we Włoszech

W dniach 18 – 25 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły gościli we włoskiej szkole Rosa Luxemburg w miejscowości Acquaviva Delle Fonti. Jednym z punktów programu były gry i zabawy – “Street games”. Każda ze szkół prezentowała ulubiona grę lub taniec. My nauczyliśmy naszych kolegów i koleżanki tańczyć “POLONEZA”. Wcześniej zapoznaliśmy naszych rówieśników z historia I genezą  tego pięknego tańca. Nasi koledze z Włoch, Bułgarii, Grecji, Słowacji i Hiszpanii chętnie włączyli się do zabawy. 

On November 18-25, students and teachers of our school visited the Rosa Luxemburg Italian school in Acquaviva Delle Fonti. One of the points of the program were games and games – “Street games”. Each of the schools presented their favorite game or dance. We taught our colleagues to dance “POLONEZA”. Earlier, we familiarized our peers with the history and genesis of this beautiful dance. Our colleagues from Italy, Bulgaria, Greece, Slovakia and Spain willingly joined in the fun.

Reportaż z pobytu we Włoszech w włoskiej telewizji (na filmie uwieczniono także naszego poloneza):

A reportage from a stay in Italy on Italian television (the film has also been immortalized by our polonaise):

2

3

European Street Games

Po powrocie z Włoch stworzono książkę przedstawiającą gry i zabawy. European Street Games to książka zawierająca opis gier ulicznych popularnych w krajach partnerskich, aby zintegrować ludzi.

After returning from Italy, a book was created showing games and activities. European Street Games is a book containing a description of street games popular in partner countries to integrate people.

Pobierz / Download:

EUROPEAN STREET GAMES

Advertisements