Niepubliczne Gimnazjum - Erasmus +

„CLIL as a Bridge to Real Life English” Erasmus +Project

Codex

1

Codex

Podczas spotkania LTT w Bułgarii uczniowie mieli stworzyć Kodeks – czyli zbiór zasad dotyczących tolerancji, przyjaźni i różnorodności kulturowej. Pracowali oni w międzynarodowych grupach i na koniec przedstawiali wyniki swojej pracy innym uczniom.

During our LTT meeting in Bulgaria the students were supposed to create the Codex – a set of rules concerning tolerance, friendship and cultural diversity. They worked in international groups and finally they presented their results to the others.

1

Codex of friendship

Efekt pracy uczniów – “Codex” z zasadami przyjaźni, szacunku i tolerancji.

Student work effect – “Codex” with the principles of friendship, respect and tolerance.

Pobierz / Download:

CODEX OF FRIENDSHIP

1

12

Advertisements
%d bloggers like this: