Niepubliczne Gimnazjum - Erasmus +

„CLIL as a Bridge to Real Life English” Erasmus +Project

CLIL Books

1

Teacher’s CLIL Book

Pierwsza część podręcznika “CLIL jako język angielski od prawdziwego angielskiego do angielskiego” – książka CLIL nauczyciela zawierająca mateiały dla nauczycieli różnych przedmiotów takie jak: scenariusze lekcji prowadzonych metodą CLIL, wskazówki metodyczne, ankieta dla nauczyciela, odpowiedzi do zadań z książki ucznia.

The first part of the “CLIL as English language from real English to English” – CLIL teacher’s book containing materials for teachers of various subjects such as: CLIL lesson plans, methodological guidelines, teacher’s survey, answers to the student’s book.

Pobierz / Download:

Teacher’s CLIL Book

1

Student’s CLIL Book

Druga część podręcznika “CLIL jako język angielski od prawdziwego angielskiego do angielskiego” – książka CLIL ucznia zawierająca mateiały do nauki różnych przedmiotów dla uczniów takie jak: przykłady, zadania i ćwiczenia, opis różnych zagadnień, ankieta dla ucznia.

The second part of the “CLIL as English from true English to English” – CLIL student’s book containing materials for learning various subjects for students such as: examples, tasks and exercises, description of various issues, questionnaire for students.

Pobierz / Download:

Student’s CLIL Book

3

Załącznik: Materiał pomocniczy dla ucznia i nauczyciela do unit 4 art – lekcja 3 – the ancient Greek theatre.

Annex: Additional material for students and teachers to unit 4 art – lesson 3 – the ancient Greek theater.

Pobierz / Download:

Auxiliary material for the unit 4 art – lesson 3 – the ancient Greek theater

Test’s CLIL Book

Trzecia część podręcznika “CLIL jako język angielski od prawdziwego angielskiego do angielskiego” – CLIL test’s book zawierająca sprawdziany sprawdzające wiedzę uczniów zdobytą podczas zajęć.

The third part of the “CLIL as English from Real English to English” – CLIL test’s book containing tests checking the students’ knowledge acquired during classes.

Pobierz / Download:

Test’s CLIL Book

5.jpg

Advertisements
%d bloggers like this: