Niepubliczne Gimnazjum - Erasmus +

„CLIL as a Bridge to Real Life English” Erasmus +Project

Fun with English Activity Booklet

1

Fun with English Activity Booklet to broszura zawiera różne przyjemne ćwiczenia z mówienia, słuchania, pisania i czytania (język angielski) dla uczniów.

The Fun with English Activity Booklet is a booklet containing various enjoyable classes on speaking, listening, writing and reading (English) for students.

Pobierz / Download:

FUN WITH ENGLISH ACTIVITY BOOKLET

Advertisements
%d bloggers like this: